Kontakt os / Bestil tid
Klik her

Mulige bivirkninger ved brystforstørrelse med eget fedt

Asymmetri

Mange kvinder har fra naturens hånd asymmetriske bryster. Ved en brystforstørrende operation kan man i nogle tilfælde reducere denne asymmetri, mens asymmetrien i andre tilfælde forbliver uændret. Selv uden forudgående asymmetri er der en lille risiko for et uens resultat. Det er dog sjældent, at en sådan opstået asymmetri kræver korrektion.

Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1 %) kan der efter operationen opstå en blødning. Dette kan kræve en ny operation, hvor man sikrer sig, at blødningen stoppes. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men det ødelægger ikke det endelige resultat. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes af os.

Infektion

Ved al kirurgi kan der opstå infektion, og selv om dette er sjældent i forbindelse med brystforstørrende kirurgi (under 1 %), kan det dog forekomme. Det kræver antibiotika behandling. Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber. Hvis du ryger, er risikoen for infektion større.

Føleforstyrrelser

Der kan komme følelsesløshed i huden og de fedtsugede områder. Følesansen bliver sædvanligvis normal igen i løbet af de følgende 3 - 6 måneder. Der vil dog undertiden være områder, som er meget lang tid om at genvinde en normal følesans, og i sjældne tilfælde bliver føleforstyrrelsen permanent.

Ujævnheder

Efter en fedtsugning kan der komme ujævnheder i huden. Disse forsvinder ofte i løbet af 6 - 9 måneder eller eventuelt senere.

Amning 

Der burde ikke være noget i vejen for, at du kan amme efter en fedt­transplantation, men skulle du have mistet følesansen i bryst-vorterne, kan dette besværliggøre amning.

Kontakt os / Bestil tid
Klik her

Book online

Book online direkte på:

Book online

Kontakt os