Kontakt os / Bestil tid
Klik her

Mulige bivirkninger ved fedtsugning

Se oversigt over mulige bivirkninger og komplikationer ved en fedtsugning.

Føleforstyrrelser

Ved en fedtsugning sker der en påvirkning af de små følenerver i det sugede område. I tiden efter fedtsugningen har du derfor nogle områder med nedsat følelse. Dette fortager sig almindeligvis i løbet af 3 - 6 måneder, men hos enkelte kan det være permanent. 

Ujævnheder og hårdhed  

Ujævnheder efter en fedtsugning kan skyldes flere ting. Der kan være suget for lidt eller for meget i et enkelt område. Såfremt der er suget for lidt, kan der typisk foretages en mindre korrektion i lokalbedøvelse, men hvis der er suget for meget, kan det være svært at korrigere. Speciallægen tilstræber derfor altid hellere at tage for lidt end for meget. Ujævnheder kan også skyldes en slap og uelastisk hud, hvor huden ikke har evnet at trække sig tilstrækkeligt sammen. Her hjælper det ikke med yderligere fedtsugning.

Efterblødning

I sjældne tilfælde (under 1%) kan der komme en blødning. Dette kan kræve en ny operation med efterfølgende ar i området. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men ødelægger sjældent det blivende resultat. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes af os.

Infektion

Ved al kirurgi kan der opstå infektion, og selv om dette er sjældent (under 1%), kan det dog forekomme. Det kræver behandling med antibiotika. I ekstremt sjældne tilfælde kan der være behov for kirurgisk drænage.

Tegn på infektion er rødme, varme, hævelse­, dunkende smerter, almen påvirkning og evt. feber.

Hvis du ryger eller er overvægtig, er risikoen for infektion større.

Vævsdød

Vævsdød efter operationen er meget sjældent, men det kan forekomme. Vævsdød betyder, at huden mister sin blodforsyning og dør. Drejer det sig om overfladiske dele af huden, kan det ofte hele ved god sårpleje, men er der tale om dybere vævsskade, må det døde væv skæres bort. Vævsdød rammer oftest overvægtige og rygere.

Blodpropdannelse

I forbindelse med alle typer af operationer kan der opstå blodpropdannelse i de dybe vener i benene. Dette kan forebygges ved, at du hurtigst muligt kommer på benene igen efter operationen. Der er i forbindelse med større fedtsugninger også beskrevet tilfælde med fedtblodpropper. Disse komplikationer er yderst sjældne, men kan være livstruende.

Kontakt os / Bestil tid
Klik her

Book online

Book online direkte på:

Book online

Kontakt os