Har du lyst til å jobbe som operasjonssykepleier eller anestesisykepleier i topp moderne lokaler i nye Aleris Tromsø?

Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Aleris Tromsø søker operasjonssykepleier og anestesisykepleier i 100 %, faste stillinger. Vi opplever stadig vekst og om ikke lenge vil vi ønske både pasienter og nye og gamle kollegaer velkomne til flunkende nye sykehuslokaler og nytt medisinsk senter på Kræmer Brygge i Tromsø.

kvinnelig operasjonssykepleier med operasjonsteam i bakgrunnen.