Aleris søker legespesialister til vårt nye sykehus i Bodø

Ønsker du å få muligheten til å jobbe i et helt nytt sykehus? Til å bruke mer tid til pasientbehandling og mindre på administrasjon? Å selv kunne bestemme når og hvor mye du vil jobbe? Å kunne bruke din kliniske erfaring til å kunne tilby og utvikle pasientbehandling av høy faglig kvalitet?

aleris bodø i jakhellngården.