Aleris Frogner søker operasjonssykepleier i dagstilling

Hos oss har vi et spennende fagmiljø med et svært kompetent, tverrfaglig team bestående av spesialister og kirurger innenfor de fleste fagområder. Helsepersonellet som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene og faget i fokus. Hos oss er det høyt tempo, varierte arbeidsdager, god logistikk og ikke minst et godt og trivelig arbeidsmiljø.  

tre kvinnelige operasjonssykepleiere i grønt tøy. foto.