Skip to Content

Foreldreveiledning

Bestill videokonsultasjon

Foreldreveiledning

Kognitiv terapi er en atferdsterapi som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Dette er et godt verktøy som kan brukes ved flere utfordringer.

Bestill time Foreldreveiledning

Finn en time som passer, vi ønsker å hjelpe deg.

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv atferdsterapi lærer oss å se på tankene våre og revurdere de. Den lærer oss hvordan tankene våre har innflytelse på følelsene og atferden vår, og hjelper oss å kontrollere disse tankene.

Du som pasient kan få bedre forståelse av hvordan hjernen din fungerer og hvordan du ev kan slutte å la negative følelser bestemme hvordan du har det og hvorfor du oppfører deg som du gjør.

Kognitiv atferdsterapi kan gi bedre selvtillit og hjelpe deg til å overvinne negative tanker.

Har du et barn som vegrer seg for å gå på skolen?

Statistikk viser at det til enhver tid er 1-4 prosent av barn og unge som sliter med skolevegring. – Det er hjelp å få!

Er du stressa for eksamen?

For mange elever og studenter er perioden nå og fram mot jul preget av mange vurderingssituasjoner; mange kjenner seg stressede og er engstelige.

Flere psykologer og terapeuter

Bodil Døssland

Psykiater

Videokonsultasjoner

Terese Solberg

Psykolog

Videokonsultasjoner

Karianne Throndsen

Psykolog

Videokonsultasjoner

Tahiba Asif

Psykologspesialist

Videokonsultasjoner

Stine Marie Ferd

Kognitiv terapeut, parterapeut

Oslo

Richard Tedesco

Psykolog

Videokonsultasjoner

Back to top