Tilgjengelighetserklæring

Aleris AS er ansvarlig for dette nettstedet. Vi ønske at så mange som mulig skal kunne bruke løsningen. Dette dokumentet beskriver hvordan vi overholder loven om universell utforming og hvordan du kan rapportere mangler til oss slik at vi kan løse dem.