Skip to Content

Parterapi

Det er ikke alltid like lett å være i et parforhold. Spesielt ikke når man ikke har samme syn på ting som betyr noe for oss, når kommunikasjonen skurer, når konflikter oppstår, eller når man ikke føler seg sett av den andre. Alle par går gjennom vanskelige perioder eller møter utfordringer som kan tære på forholdet. Noen ganger kan profesjonell hjelp være veldig nyttig for å ta tak i dysfunksjonelle mønstre i forholdet, komme videre, og få det bedre sammen. Andre ganger kan slik hjelp bidra til å ta en beslutning rundt om det er hensiktsmessig å fortsette i et forhold sammen eller ikke. Jo før man tar tak i det som er vanskelig i forholdet, jo lettere er det å reparere og forbedre dette.

Når kan parterapi være nyttig?

Det er veldig vanlig å møte på utfordringer i et parforhold, uansett om man er i etableringsfasen eller har hatt et langt samliv sammen. Vi møter par som er i ulike aldre og i ulike faser av forholdet, med barn eller uten barn. Felles for alle er et ønske om å styrke relasjonen og samspillet, ofte gjennom å forbedre måten å kommunisere på, og gjennom å jobbe frem mer hensiktsmessige måter å håndtere konflikter og utfordringer på. Ofte er det små grep som skal til for å få det bedre sammen, men mange opplever at det kan være vanskelig å se løsningene selv når man står midt oppi en vanskelig fase. Mange har en krevende hverdag som skal romme studier eller jobb, tid til familie og venner, huslige plikter, trening og hobbyer, og opplever at man ikke har så mye av verken tid eller overskudd til å pleie relasjonen til partneren. Noen par har havnet i et dårlig mønster der en diskusjon veldig fort blir til en krangel, eller at det er de samme konfliktene som stadig kommer opp igjen og igjen. I slike situasjoner kan det være veldig nyttig å få hjelp fra en nøytral tredjepart, som kan se det hele litt utenfra. 

Eksempler på utfordringer vi kan hjelpe med:

  • Når kommunikasjonen har havnet i et mønster som ikke er tilfredsstillende.
  • Når hverdagslivets plikter og utfordringer ender i vonde krangler og låst kommunikasjon.
  • Når dere trenger hjelp til å samarbeide om barna, både innenfor ekteskapet-/samboerskapet eller ved brudd.
  • Når dere er usikre på om dere skal ta steget videre og etablere dere sammen.
  • Ved utroskap eller andre kriser som er vanskelig å håndtere på egenhånd.

Parterapi kan være en nyttig investering både for deg selv, og for forholdet. Det å ta tak i problemer i forholdet kan også ha positive ringvirkninger for hele familien, og andre som står dere nær. Under terapien er det viktig at begge parter blir hørt, og vi dømmer ingen. 

Back to top