Skip to Content

Vil du bidra til en bedre helsetjeneste for den enkelte pasient og for samfunnet?

Ny kunnskap, ny teknologi og nye medisiner gir oss muligheten til å hjelpe stadig flere. Det utfordrer den offentlige helsetjenesten. For å kunne møte framtidens utfordringer må vi ta alle gode krefter i bruk, både offentlige og private. Aleris bidrar i kraft av å være landets største private helseforetak – med kontinuerlig fokus på optimal pasientbehandling og innovasjon. Vi bidrar til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet

 

Vil du være en del av Norges største private helseforetak?

I Aleris får du dyktige kollegaer og de beste forutsetninger for å sette pasientene og faget i fokus. Bli en del av Aleris du også!

Se våre ledige stillinger her

Medisinsk kvalitet og pasienttilfredshet

Medisinsk kvalitet står i høysetet i Aleris. Vårt mål er hver dag å levere medisinsk kvalitet og service – utover det kundene våre forventer. Det bidrar til at vi får svært gode tilbakemeldinger fra pasienter og oppdragsgivere. Våre medarbeideres kompetanse og faglig utvikling står sentralt for å sikre og optimalisere kvaliteten på våre tjenester. Den enkelte fagperson skal være faglig oppdatert på nasjonale retningslinjer og benytte disse i sitt arbeid. Vi rapporterer resultater til nasjonale kvalitetsregistre. Innrapporteringen viser at våre klinikker rangerer høyt på kvalitet. Våre pasienttilfredshetsundersøkelser i 2021 viste også at hele 99 prosent av våre pasienter var så fornøyde at de ville anbefale oss videre.

Brenner for faget og offentlig-privat samarbeid

– Jeg hadde opprinnelig ønske om en hjemmel, men det er det jo begrensninger på. Så når muligheten bød seg hos Aleris, gjorde det at jeg kunne kombinere barn og et yrkesliv med faget mitt. Jeg må innrømme at jeg ble trukket mot fleksibiliteten, sier hudlege Katarina Zak Stangeland til Tidsskriftet, som også synes man burde arbeide for et bedre samarbeid mellom de private aktørene og det offentlige helsevesenet. - Begge har en viktig rolle og et godt samarbeid kan bidra til bedre pasientbehandling.


9 av 10 av de ansatte sier de er stolte av å jobbe i Aleris

I Aleris verdsetter vi tilbakemeldinger fra både pasienter og ansatte, derfor måler vi regelmessig pasient- og medarbeidertilfredshet. I vår siste medarbeiderundersøkelse svarer 9 av 10 at de er stolt av å jobbe i Aleris og synes det er gøy å gå på jobben. Resultatene dokumenterer at vi har et stort engasjement blant de ansatte – høyere enn gjennomsnittet i Skandinavia og særlig i arbeidet med å sørge for at pasientene skal føle seg velkomne og trygge.  Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring. Vi følger derfor opp forbedringsområder med mål og handlingsplaner for å sikre at vi klarer å tiltrekke oss og beholde dyktige og engasjerte medarbeidere.


Back to top