Skip to Content

Individuell samtaleterapi

Råd om booking av videokonsultasjon

Hvis det er første gang du bestiller time for individuell samtaleterapi via videokonsultasjon hos Aleris, velger du konsultasjonstypen Førstegangssamtale (video). I denne samtalen, som har en varighet på 55 minutter, blir du og din psykolog bedre kjent og kommer sammen frem til et opplegg, behandlingsplan og mål som passer for deg og dine typer vansker eller utfordringer.

Hvis du allerede har begynt i behandling hos en av Aleris sine psykologer, velger du Oppfølgingssamtale (video) når du bestiller time. Denne konsultasjonen har en varighet på 40 minutter.

Hvis du er usikker på om du ønsker time via videokonsultasjon eller fysisk oppmøte, eller hvilken psykolog du skal velge, kan du klikke på linken ‘Beskriv dine utfordringer, få anbefaling’ i kalendermenyen. Du vil da komme til et skjema der du kan beskrive dine utfordringer og svare på noen spørsmål, og få en anbefaling om hvilket tilbud og hvilken psykolog som kan passe for deg. En slik forespørsel koster ingenting, men krever innlogging via BankId.

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi (CBT) retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handling og følelser. Dette er et godt verktøy som kan brukes ved flere typer problematikk og utfordringer.

Kognitiv atferdsterapi lærer oss å se på tankene våre og revurdere de. Metoden lærer oss hvordan tankene våre henger sammen med og påvirker følelsene og atferden vår, og gir oss verktøy og øvelser for å jobbe med å endre negative og dysfunksjonelle tanke- og reaksjonsmønstre.

Du vil, ved hjelp av din terapeut, tilegne deg en bedre forståelse av hvordan hjernen din og sinnet ditt fungerer og hvorfor du reagerer eller oppfører deg som du gjør i forskjellige situasjoner. Du vil også lære deg hvordan du bedre kan håndtere negative tanker og vanskelige følelser, slik at de ikke styrer hverdagen din og livet ditt.

Kognitiv atferdsterapi kan hjelpe deg til å snu negative eller dysfunksjonelle tankemønstre til mer konstruktive måter å tenke på – noe som igjen påvirker dine følelser og atferd i positiv retning. Som en del av dette lærer du også gradvis å tilnærme deg og mestre utfordrende situasjoner som du tidligere har unngått eller følt mangel på mestring i. Denne terapimetoden kan dessuten hjelpe deg til å utvikle bedre selvhevdelse og selvtillit, og bidra til din generelle personlige utvikling.

 Hvilke utfordringer kan kognitiv terapi passe for? 


Angst og nedstemthet/depresjon

Kognitiv atferdsterapi kan ha god effekt i behandling av angst og depresjon. Metoden (og terapeuten som bruker den) hjelper deg å forstå hvordan dine symptomer og utfordringer henger sammen med og opprettholdes av negative eller dysfunksjonelle mønstre av tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og handlinger, og hvordan disse ofte forsterker hverandre. Du vil dessuten få effektive verktøy, teknikker og øvelser som vil hjelpe deg til å bryte slike negative spiraler og skape mer konstruktive og hjelpsomme tanke- og handlingsmønstre. Disse vil igjen utløse mer positive følelser og gjøre at du håndterer utfordringer på en bedre måte. Minst 3-6 terapisesjoner er ofte nødvendig, da det kan ta litt tid og kreve litt innsats fra deg selv å redusere eller eliminere angstsymptomer og nedstemthet – spesielt om det er symptomer og vansker som har vedvart over tid. Endringen blir som regel også mer varig når man går flere sesjoner samt øver på det man har lært i hverdagen mellom sesjonene. Mange opplever dessuten økt innsikt i eget indre liv, samt økt selvhevdelse, velvære og personlig utvikling som et resultat av behandlingen. Hva som blir riktig behandlingsplan og mål for deg, kommer du og din terapeut frem til sammen.


Stressmestring

Kognitiv terapi kan også være hjelpsomt i håndtering av stressrelatert problematikk. Våre terapeuter hjelper deg å tenke og handle annerledes i ulike stress-triggende situasjoner slik at du håndterer stress på en ny og bedre måte. På denne måten kan du bli bedre på å håndtere stress både i jobbsammenheng og i private sammenhenger som ved planlegging av store begivenheter, taler eller lignende. 


Sinnemestring

Kognitiv terapi er et godt redskap for sinnemestring hos eksempelvis foreldre. Målet er at foreldre skal få et verktøy til å hjelpe seg selv og forbedre interaksjonen med sine barn gjennom å se sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd.


Isolasjon, unnvikende atferd og sosial angst

Opplever du verden som vanskelig og isolerer deg? Er terskelen for å gå ut å møte andre  høy? Da kan det være lurt å oppsøke hjelp. Din terapeut vil ved hjelp av kognitiv terapi hjelpe deg med å snu negative tanke- og atferdsmønstre. På den måte vil terapeuten gi deg forståelse av hvorfor du reagerer på en bestemt måte på en hendelse eller situasjon, og hvordan du kan endre måten du reagerer på. Eksempler på relaterte vansker som kan utløse unnvikelse eller isolasjon er sosial angst, panikkangst, eksamensangst eller nedstemthet.


Samtaler med ungdom

Å gå i terapi er like normalt som å gå til legen. Akkurat som vi får en halsinfeksjon, kan vi få det vondt eller vanskelig psykisk, og behøve å bli tatt vare på og lyttet til. Når vi ikke har det bra inni oss, har vi det ikke bra utenpå. En støttesamtale/terapitime skjer med en erfaren terapeut som er der for å lytte til deg og samtale med deg. Under en samtale er det viktig at du føler deg trygg på den som lytter, slik at du kan åpne deg å snakke. Ikke vær redd for at du ikke husker eller at du ikke vet hvordan du skal begynne å samtale. Dette kan vi - og vi hjelper deg i gang.

Emosjonsfokusert terapi

I emosjonsfokusert terapi er målet å hjelpe pasienter til å benytte sine emosjonelle ressurser for å orientere seg i verden. Emosjonsfokusert terapi går ut på å forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre. Som igjen avgjør hvordan vi oppfører oss. Kjenner du godt til egne følelser kan du også jobbe med å bruke de for å hjelpe deg selv i riktig retning.

Psykodynamisk terapi

I denne terapiformen arbeider du og terapeuten med tidligere erfaringer, og ser på hvordan disse erfaringene har preget utviklingen din. Man ser på hvordan relasjonelle barndomserfaringer med betydningsfulle andre gjentar seg i nåtidige relasjoner. Det settes søkelys på mellommenneskelige relasjoner.

Innenfor denne forståelsen tenker man at psykologiske symptomer, som angst, depresjon eller personlighetsproblematikk, er nært knyttet til måten pasienten relaterer seg til andre mennesker på. Terapeuten har derfor fokus på hvordan ubevisste følelser og indre konflikter kan utløse psykiske symptomer. 

Endring ses gjerne som et resultat av at pasienten får økt selvinnsikt (evne til å forstå egne følelser, behov og ønsker), meningsskaping og gjennom nye og korrigerende emosjonelle erfaringer. Et overordnet mål for behandlingen er at klienten skal kunne være mer til stede i eget liv, øke autonomi og ansvarsfølelse og inngå i sunne, gjensidige relasjoner. Man kan oppleve å få økt toleranse for å oppleve vanskelige følelser, og dermed tåle skuffelser, depressive livsfaser, krenkelser, sorg og motgang på mer hensiktsmessige måter. Man blir ikke nødvendigvis kvitt alt man strever med, men man evner å håndtere indre konflikter, mangler og livsvansker på mer hensiktsmessige og selvivaretagende måter. 

Back to top