Åpenhetsloven og vår aktsomhetsvurdering

Vi i Aleris verdsetter grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold høyt – og har derfor, i tråd med lovens krav, redegjort for vår aktsomhetsvurdering.

bronsefarget statue med gammeldags vekt.